Dạy tiếng Anh cho trẻ em thông qua hình ảnh

Hình ảnh được sử dụng trong giáo án tiếng Anh cho trẻ em 2-3 tuổi áp dụng quy trình quy nạp khiến các em tìm kiếm hình ảnh và sử dụng để xây dựng ý nghĩa và triển khai ý nghĩa rộng hơn của chúng. Phương pháp này tận dụng lợi thế của trẻ trước kiến thức và các yếu tố khác như thị giác, xây dựng sức mạnh từ cách thức học tập quy nạp, khơi gợi não bộ phát triển tự nhiên để ghi nhớ và tìm kiếm hình ảnh.

Kích thích trí tưởng tượng của trẻ thông qua hình ảnh

Học sinh có thể tạo “bong bóng suy nghĩ” cho các ký tự trong ảnh. Những người trong bức tranh này có thể nghĩ gì, hoặc về con chó này? Bubblr và ImgOps là những công cụ siêu dễ dàng cho sinh viên để tạo ra các loại “bong bóng” này với ảnh trực tuyến.

Trong hình ảnh chính tả, giáo viên có thể chọn một hình ảnh và  không hiển thị nó cho lớp học, mô tả nó trong khi học sinh vẽ. Nó cũng có thể là một hoạt động đối tác, trong đó một nửa lớp học được đưa ra một hình ảnh và một nửa khác là một hình ảnh khác. Học sinh với hình ảnh khác nhau được thực hiện các đối tác và đứng lên một cuốn sách hoặc thư mục giữa chúng. Trẻ em mô tả hình ảnh của mình trong khi người khác vẽ. Khi nó hoàn thành và học sinh được cung cấp phản hồi, các vai trò có thể được đảo ngược. Học sinh cũng có thể được yêu cầu viết câu mô tả hình ảnh.

Biện luận về một hình ảnh bằng tiếng Anh

tiếng Anh cho trẻ em 2-3 tuổi

Đối với những người học tiếng Anh nâng cao hơn, việc sử dụng ảnh có thể là một cách hay để giúp họ tìm hiểu về Phân loại của Bloom. Trong một bài tập được mượn từ Learn North Carolina, sau phần giới thiệu về các cấp độ khác nhau của Bloom, học sinh có thể áp dụng kiến ​​thức mới của mình vào việc phát triển các câu hỏi có căn cứ về một bức ảnh.

Ví dụ: giáo viên có thể sử dụng ảnh và mô hình này để đặt câu hỏi cho từng danh mục:

Kiến thức: Bạn có thể đặt tên cho những mặt hàng hoặc người nào với từ vựng bạn biết?

Hiểu: Điều gì đang xảy ra trong bức ảnh?

Ứng dụng: Bạn sẽ viết chú thích một câu nào?

Phân tích: Bạn nghĩ chúng ở đâu?

Tổng hợp: Họ có thể nghĩ gì?

Đánh giá: Họ có quá trẻ để chơi bóng đá không? Tại sao hay tại sao không?

Giáo viên có thể có một hoặc nhiều ảnh khác để phân phối, cùng với một tờ “người mới bắt đầu câu hỏi” (bạn có thể tìm thấy một số ở đây) được phân loại theo cấp độ của Bloom để giúp giáo dục hoạt động. Học sinh có thể làm việc trong các đối tác để phát triển chuỗi câu hỏi riêng của mình để chia sẻ.

So sánh và đối chiếu các hình ảnh với nhau

Học sinh có thể xác định điểm tương đồng và khác biệt giữa hai hình ảnh khác nhau. Điều này có thể dẫn đến thực hành với vốn từ vựng cần thiết khi so sánh. Ví dụ, sinh viên có thể xem hai hình ảnh khác nhau như hai hình ảnh từ trình chiếu này, có hình ảnh của cha mẹ mong đợi đứng trong vườn ươm của trẻ sơ sinh và “nesters trống” đứng trong phòng cũ của trẻ em. Họ có thể sử dụng một sơ đồ Venn để ghi lại những điểm tương đồng và khác biệt. Sau khi chia sẻ với một đối tác và là một lớp học, học sinh có thể tạo ra các câu và thậm chí cả các đoạn văn về hình ảnh. Đối với học sinh bắt đầu, giáo viên có thể cung cấp các khung câu như:

“Cả hai hình ảnh đều có _________”.

“Một sự khác biệt là _____________.”

“Trong bức tranh đầu tiên có ____________, nhưng trong bức tranh thứ hai có ___________.”